تبلیغات

WebYar

وبلاگ ادبیات فارسی - حمید سبزواری
زندگی‌نامه

حمید سبزواری متولد (۱۳۰۴ سبزوار) شاعری است از نسل دیروز، پدرش، «‌عبد الوهاب» پیشه ور ساده‌ای بود كه قریحه شعری داشت. جدش، ‌ملا محمدصادق ممتحنی، ‌شاعری مردمی بود كه «مجرم» تخلص می كرد و آثارش در سفری به مشهد و در حمله راهزنان به یغما رفت.[۱]

 نوجوانی

سبزواری قبل از مدرسه، قرآن را در خانه و نزد مادرش آموخته بود. او بعدا به مدرسه شیخ حسن داورزنی رفت.[۲] او در دوره نوجوانی در سبزوار زندگی می كرد. در سبزوار كتابفروشی به نام خسروی بود. او شعرهای حمید را چاپ كرده و فروخت. حمید می‌خواست اینكار را در تهران نیز انجام بدهد لیكن این امر صورت نگرفت.[۳]

 اساتید و مربیان

مادر حمید، شاید اولین استاد وی بود. او جامع المقدمات را نزد میرزا حبیب جوینی خوانده بود. حاج آقا محمد علی محمدی نیز از دیگر استادان وی بود.[۴]

 فعالیتها

وی در نوجوانی شاهد فرهنگ ستیزی، ‌خشونت و سركوب احساسات مذهبی مردم توسط رضا شاه پهلوی بود. چهارده ساله بود كه سرودن شعر را آغاز كرد. حمید جوان در آن سالها به هر حزب و گروهی كه فكر می كرد حامل حقیقت یا حامی محرومانند سری می زد اما به سرعت در می یافت كه آن سراب ها هیچگاه نمی توانند عطش عدالت خواهی و شوق استقلال جویی او را سیراب كنند و سرخورده كنار می كشید.[۵]

استاد حمید سبزواری در اثر كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ متواری و مخفی شد. لیكن بعدا خود را به شهربانی سبزوار معرفی كرد و چهار سال در وضعیت بلاتكلیفی و تعلیق طی كرد تا سرانجام تبرئه شد.[۶]

مهمترین فعالیت سبزواری، ‌شاعری می باشد. شعر حمید، ‌شناسنامه زمانمند انقلاب است، زیرا كمتر حادثه یا رویدادی است كه انعكاس از آن درشعر او نباشد. شاعر با حساسیت ویژه خویش، ‌هر رویداد مهم تاریخ معاصرایران رابا گل واژه های شعرش درحافظه زمانه نقش كرده است تا آیندگان از یاد نبرند كه نسل گذشته در چه شرایط دشواری از آرمان ها و انقلابش دفاع كرده است.[۷]

 مشاغل

سبزواری ابتدا به شغل معلمی مشغول بود. او سپس كارمند بانك بازرگانی در تهران شد و سپس به شاعری روی آورد.