تبلیغات

WebYar

وبلاگ ادبیات فارسی - حمید سبزواری (1)
حمید سبزواری »

 

" حسین ممتحنی » با نام شاعری « حمید سبزواری » در سال( 1305 هجری شمسی) در سبزوار به دنیا آمد . سبک شعر سبزواری خراسانی و عراقی است  . سبزواری از سرودسرایان بر جسته ای است که تا کنون بیش از 200 سرود ساخته است . سروده های او اغلب در قالب قصیده ، غزل ، مثنوی و قطعه است . گاهی نیز به شیوه ی (( نیما یوشیج )) شعر می سرود . وی از پیشگامان شعر و شاعری در زمینه ی سروده های انقلابی است .   سروده های مشهور " خمینی ای امام " ، " بانگ آزادی " و ... از سروده های اوست .

 

از آثار او : 


- سرود سپیده / 1368

- سرود درد / 1376

- " جلوه دو آفتاب در شهر حمید "

- " دیوان اشعار حمید سبزواری "

- " سرودی دیگر " / 1381

- " گزیده ادبیات معاصر : مجموعه شعر " / 1379

- " یاد یاران: منظومه ای د رثای سردارجهادگرشهید مهندس سید محمد تقی ( رضا) "/ 1376


 

"حمید سبزواری"

 

 

 

زندانی زر ""

 

 

چه باک از دشمنان دارم چو یاری می شود پیدا

ز بحر غم چه پروا ، تا کناری می شود پیدا

 

ز فردا روزنی باشد به چشم آرزومندان

چو برق اختری در شام تاری می شود پیدا

 

مباش افسرده ای مرغ چمن کز گردش دوران

به فرجام زمستان نو بهاری می شود پیدا

 

شب است و ظلمت و بانگ جرس از دور می گوید

که اینجا رهرو شب زنده داری می شود پیدا

 

به رغم محتسب ساقی ، سرت نازم به می خواران

بنوشان باده تا رنج خماری می شود پیدا

 

زتوفان ضمیر پاکبازان است گر بینی

به بحر عشق موج بیقراری می شود پیدا

 

ز بانگ می پرستان است غوفای قدح گیران

اگر در محفل ما هوشیاری می شود پیدا

 

پریشانی نیابد راه در جمعیت رندان

که آنجا مردم امیدواری می شود پیدا

 

(( حمید )) ا، نیست در زندانی زر ، شور آزادی

کجا شاخ گلی در شوره زاری می شود پیدا